Datapolitik

Vår datapolitik uppdaterades senast 29 aug. 2019 - för att se vad som har ändrats klickar du här här.

1. Vilken information samlar vi?

Vi insamlar information som är nödvändig för att vägleda och övervaka kroppstransformation. Informationen kan grupperas i två olika kategorier - kontaktinformation och kropps information. Kontaktinformationen används till att identifiera, hålla kontakt och uppdatera dig. Kropps Informationen omfattar kropps data, bilder och relaterad information om humör, matsmältning och vardags välbefinnande, som kontinuerligt blir uppdaterat av dig, när du är i ett coaching förlopp. Samtidigt insamlar vi också betalningsinformation.

2. Hur använder vi denna information?

Vi använder kontaktinformationen till att kontakta och hålla kontakten med dig. Vi använder kropps informationen till att göra måltid och träningsplaner som är specifika för dig. När du är i en coaching period, kan du kontinuerligt uppdatera informationen så den alltid reflekterar din kropps nuvarande status. Denna information aggregeras och används till att göra informerade beslut för din vidare coaching. Informationen används också statistiskt till att bättre förstå vilka metoder till måltidsplan och träning som är mest effektiva.

3. Hur länge behåller vi informationen?

Din personliga information behålls bara så länge det är nödvändigt för att erbjuda våran service eller tills du ber om att vi raderar din data - beroende på vilket som kommer först. Sen vill din data bliva raderad eller anonymiserad. Tidsintervallet avgörs av saker som datans natur, varför det insamlas och bearbetas och relevant laglig och operativ retention behov. Din kreditkortsinformation behålls i 1 månad efter slut på din coaching period.

4. Hur delas informationen?

Din information är tillgänglig för os och anslutna säljare som hjälper med försäljningsprocessen. Vi delar information och innehåll med tjänsteleverantörer, såsom Lenus eHealth och stripe, som hjälper vårt företag genom att erbjuda teknisk infrastruktur, analys av hur produkter presterar, teknisk assistans och för att underlätta betalningen.

Ingen information säljs vidare till tredje part, och det kommer den aldrig göra.

Vi levererar information till rättsväsendet som svar på rättslig begäran.

5. Vad är vår rättsliga grund för att använda data?

Vi lagrar och bearbetar personlig data för att kunna erbjuda ett personligt och effektivt produkt till dig. Al bearbetning är lagligt baserad på följande kriterier:

  • För att skräddarsy ditt produkt, skicka fakturor och mera.
  • För att uppfylla rättsliga krav till finansiell spårbarhet i fråga om bokföring.
  • För att göra statistik till att förbättra effektiviteten av våra produkter.

6. Vad är mina rättigheter?

Få insikt i exakt vilken personlig information vi har lagrat om dig.
Korrigera felaktig personlig information.
Att be om begränsad användning av personlig information.
Att be om at vi raderar personlig information när denna inte längre behövs.
Att bli tillskickad al din personliga information.

7. Hur kan du utöva dina rättigheter som tillhandahålls av GDPR?

Skicka os en email på contact@fitbylina.se.